Visina odštete

Visina odštete kod naknade štete u saobraćaju zavisi od:

 • da li je oštećeni bio vozač ili saputnik, motociklista, biciklista ili pešak, i da li je moguće da je on prouzrokovao nezgodu,
 • da li je oštećeni bio pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
 • da li je oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom,
 • vrste telesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
 • vrste lečenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
 • dužine oporavka,
 • godina života,
 • pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.), i
 • eventualnih ožiljaka i ostalih vidljivih posledica nezgode.

Visina odštete kod naknade štete zbog povrede na radu zavisi od:

 • vrste telesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
 • vrste lečenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
 • dužine oporavka,
 • godina života,
 • pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.), i
 • eventualnih ožiljaka i ostalih vidljivih posledica nezgode.

Kontaktirajte nas i saznajte indikativni deo odštete ili nas posetite u nekoj od naših kancelarija gde ćemo besplatno pregledati celokupnu Vašu dokumentaciju i obavestiti Vas o visini Vašeg obeštećenja.

 

Važne informacije

Naknada štete | Restitucija d.o.o.

Matični broj 21486205

PIB 111463274

Tekući račun 275002022356986742

--------------------------------------------

Telefon 066/22-555-2 dostupan 24h

E-mail restitucija@restitucija.co.rs

Novosti

Poštovani,

Restitucija d.o.o. raspisuje konkurs za veći broj regionalnih menadžera u više gradova u Srbiji.

Više informacija možete saznati na stani Naš tim.

Restitucija d.o.o. na Facebooku