Odredbe o zastarelosti

Kao opšte pravilo i ovde važi da se zastarelost određuje u smislu odredaba člana 367. odnosno člana 377. Zakona o obligacionim odnosima.

Prema odredbi člana 376. tog zakona, zastarelost potraživanja naknade štete počinje da teče od dana kada je oštećeni saznao za štetu i učinioca štete.

Za buduće štete rok zastarelosti će početi da teče od dana kada ta šteta u budućnosti nastane.

 

Važne informacije

Naknada štete | Restitucija d.o.o.

Matični broj 21486205

PIB 111463274

Tekući račun 275002022356986742

--------------------------------------------

Telefon 066/22-555-2 dostupan 24h

E-mail restitucija@restitucija.co.rs

Novosti

Poštovani,

Restitucija d.o.o. raspisuje konkurs za veći broj regionalnih menadžera u više gradova u Srbiji.

Više informacija možete saznati na stani Naš tim.

Restitucija d.o.o. na Facebooku