Naknada štete | Restitucija d.o.o. Renta Ko može biti korisnik rente

Ko može biti korisnik rente

U zavisnosti od toga da li se naknada u obliku rente dosuđuje za štete prouzrokovane telesnom povredom ili oštećenjem zdravlja oštećenog ili za štete nastale smrću davaoca izdržavanja, korisnike rente delimo na:

 • neposredno oštećena lica (kada sam povređeni traži rentu zbog izgubljene zarade, tuđe pomoći i druge štete u vezi sa oštećenjem zdravlja) i
 • posredno oštećene, koji gube izdržavanje zbog smrti nekog lica (deca, bračni drug, roditelji i druga lica)

i ova podela je od značaja kod odlučivanja o pravu na naknadu.

Podelu je moguće izvršiti prema profesiji - zanimanju, poslovima koje je oštećeni, odnosno nastradalo lice obavljao u momentu nastanka osnova:

 • zaposlene u privrednim društvima,
 • zaposlene u državnim organima i javnim službama,
 • individualne poljoprivredne proizvođače ili članove porodičnog domaćinstva,
 • preduzetnike,
 • domaćice,
 • oštećene koji se bave slobodnom profesijom,
 • radnike na privremenom radu u inostranstvu,
 • nezaposlena lica i
 • maloletnike i lica na redovnom školovanju.
 

Važne informacije

Naknada štete | Restitucija d.o.o.

Matični broj 21486205

PIB 111463274

Tekući račun 275002022356986742

--------------------------------------------

Telefon 066/22-555-2 dostupan 24h

E-mail restitucija@restitucija.co.rs

Novosti

Poštovani,

Restitucija d.o.o. raspisuje konkurs za veći broj regionalnih menadžera u više gradova u Srbiji.

Više informacija možete saznati na stani Naš tim.

Restitucija d.o.o. na Facebooku